Projekty jsou hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.